Five and a Half / Pęć i pół, 114x140, olej na płótnie, 2007I am waiting / Czekam, 150x120, olej na płótnie, 2007The Door I / Drzwi I, 140x114, olej na płótnie, 2007The Door II / Drzwi II, 140x114, olej na płótnie, 2007Heal I / Uzdrowienie I , 140x114, olej na płótnie, 2007Helal II / Uzdrowienie II , 140x114, olej na płótnie, 2007
Lying / Leżące, 120x150, olej na płótnie, 2007The Deer / Jelenie, 114x140, olej na płótnie, 2007Opalające się, 114x140, olej na płótnie, 2007


The Frame I / Kadr I, 100x100, olej na płótnie, 2007The Frame II / Kadr II, 100x100, olej na płótnie, 2007The Frame III / Kadr III, 100x100, olej na płótnie, 2007The Frame IV / Kadr IV, 100x100, olej na płótnie, 2007